Tento obchod používa cookies a iné technológie, aby sme mohli zlepšiť vaše skúsenosti na našich stránkach. Zavrieť
Menu

Článok VI. 

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb[1]

  1.      Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

 

a.    pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – od 4,90€

  1.     prostredníctvom služby Zásielkovňa  s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – od 2,50€
  2.       
  3.      Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

a.    pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – od 4,90€

  1.     prostredníctvom služby Zásielkovňa  s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – od 2,50€
  2.      Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
  3.      Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke. 

 

Článok VII. 

Prevod vlastníckeho práva

  1.     Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu. 

 

Článok VIII. 

Storno kúpnej zmluvy

  1.     Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok IX. 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

  1.      Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. 

[1]          


Porovnanie